דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
באנר דוגמא

חשמל ואחזקת מתקנים

יישומי תרמוגרפיה וצילום אינפרא אדום לבדיקות חשמל, מתקנים ותעשיה הנן מהאפלקציות המסורתיות והנפוצות ביותר. היתרון העצום באפשרות לבצע מדידת טמפרטורה מרחבית ,ללא מגע עם העצם הנבדק וללא הפסקת המערכת העובדת הופכות את השימוש בטכנולוגיית האנפרא אדום ליעילות במיוחד וייחודיות לבדיקות מסוג זה.

 


לוחות חשמל

 • ביצוע בדיקות תרמוגרפיות ללוחות חשמל מומלצות לביצוע בשני מחזורים שנתיים לפחות. קצב התפתחות כשל במערכת חשמל עשוי להתרחש בפרק זמן קצר כך שמיפוי שנתי עשוי להחטיא את מטרה.
 • המיפוי התרמי נותן חיווי של התפתחות חום חריגה על מגעים אשר מקורה בהתנגדות הנוצרת למפל מתח על האזור
 • סריקת לוחות חשמל חייבת להתבצע בשעות עומס מרביות על הקווים הנבדקים. עומס מרבי מעניק סמולציה למקרה קיצון. מאותה סיבה מומלץ לבצע את הבדיקות בזמן בו טמפרטורת הסביבה גבוהה ככל הניתן.
 • מאחר וכל החומרים המשמשים כיסוי לארונות וללוחות חשמל אינם עבירים לאנרגיה באורך גל אותו דוגמות מצלמות האינפרא אדום, חובה לפרק הכיסויים ולחשוף את השטחים הנבדקים.

 


מגעים על מתקנים בתנועה ומתקנים רפואיים

 •  מתקנים וציוד הנמצא בתנועה כגון מנועים, מדחסים, ציוד סובב או רוטט, נמצא ברמת סיכון גבוהה של שחרור מגעים חשמליים. הסיכון מקורו בווברציות הקבועות ובסביבת הטמפרטורה הגבוהה יחסית בה נמצא המתקן, לרוב מחמת החם הנפלט ממנו ומסביבת העבודה.
   
 • מתקנים רפואיים אשר להפעלתם נדרש שימוש בזרמים גבוהים, בדיקה תרמית למתקנים אלו הנה אמצעי בטיחותי הנועד לשמור על רמת תקינות גבוהה וקבוע.  


מנועים וממסרים

 

 • בדיקת גוף מנוע חשמלי מספק מידע מרחבי על שינוי באיכות הבידוד על סלילי המנוע. ההתחממות הנובעת מירידה באיכות הבידוד מקרינה אקוולנטית על חום מעטפת המנוע.
 • ביצוע מיפוי תרמי מדויק מאפשר ביצוע מעקב אחר הדרדרות בתפקוד המנוע ומספק יכולת לקבוע זמן השבתה מבוקר בטרם קריסת המנוע.
 • תפקוד ממסרים ורצועות ממסר בא לידי ביטוי בטמפרטורה המתפתחת עליו. יכולת לבצע מעקב ומיפוי של שינויים בחם המתפתח מספק מידע חשוב על המשך חיי הממסר.

 


מערכות חימום וקרור

 • ניטור טמפרטורות על מערכות חימום, צנרת ומעברי אנרגיה מספקת מידע יעיל ואיכותי על אזורים בהם קיים כשל במעטפת הבידוד.
 • בדיקה דומה ניתן לבצע על מערכות מיזוג. בדיקת הפיזור התרמי על גבי המעבים מאפשרת בדיקת איכות של יחידות המעבה.
 • בדיקות חדרי קרור וחדרי הקפאה לאבחון מוקדים מאבדי אנרגיה. 


מלכודות קיטור וצנרת הולכה:

 • המיפוי התרמי מאפשר קבלת תמונה מלאה ומדוייקת של מלכודות קיטור. האפשרות לקבל תמונה תרמית של המלכודת והטמפרטורות המתפתחות לפני ואחרי המלכודת נותנים אינדקציה מדוייקת לגבי תפקוד מלכודת הקיטור.
 • מיפוי קווי הולכת קיטור מאפשר זיהוי נקודתי של פגמים בצינור המאפשרים בריחת קיטור. מוקדים אלו לא ניתנים לצפיה רגילה מחמת הכיסוי לבידוד המצוי לאורך צנרת ההולכה 
   


תנורים סובבים

 • סקירה תרמית קבועה או מזדמנת מאפשרת מיפוי מדוייק של בידוד תנורים או תנורים סובבים.
 • מעקב קבוע אחר מערכות תנורים מאפשר תכנון מדוייק של תזמון זמני טיפול ושיקום מעטפת תנורים. 
 • ניטור רצוף ימנע השבתות לא מתוכננות עקב כשלים המתהווים תוך כדי תהליך וטרם הגיעו לנקודת "שבר".


אחזקה חזויה
 

 • השימוש בצילום תרמי באופן רציף תוך מעקב אחר התפתחות שינויים תרמיים על גבי המתקנים מהווה כלי ואמצעי חשוב ביותר להכנסת מפעל / מתקן למסגרת עבודה המוגדרת אחזקה חזויה.
 • עקרון האחזקה החזויה מבוסס על מיפוי קבוע של החתימה התרמית לציוד ומתקנים על פי פרמטרים.
 • מעקב אחר שינויים בחתימה תרמית המשתנה לאורך חיי פעולת המתקן עשויים להצביע על ליקוי מתהווה.
 • מעקב רציף אחר השינויים התרמים מהווים את הבסיס לטיפול מתוכנן ואחזקה חזויה במתקנים.
 • שיטה זו יעילה ומעודפת על ביצוע תחזוקה המבוססת על נתוני ייצרן לגבי אורך חיי חלקי מתקן. החלפה על בסיס זמן לעיתים גורמת להשקעה בהחלפת חלפים עוד בטרם הגיעם לקצה חייהם.
 • בוודאי כי שיטה זו מועדפת על עקרון "תקלת שבר" המבוססת על ביצוע תיקונים רק בהתרחש תקלה.
 • האחזקה החזויה מאפשרת בקרה מלאה על השבתת מתקן, על רכישת חלפים רק בסמוך למועד ביצוע התיקונים.
 
 
 
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד